OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Studio Reunia Bc. Šárka Pallová

 IČ: 07854129

 1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb Bc. Šárka Pallová (dále jen provozovatel) v provozovně na adrese Mlýnská 367, Ivanovice na Hané, 683 23 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže či kosmetiky, (osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím www) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

 1. Objednávka služeb 

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, emailem nebo prostřednictvím www. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas. 

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo zrušením rezervace přes rezervační systém, nejpozději však 24 hodin před zahájením dané služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. Chápu, že může nastat nenadálá situace (zranění, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 60 minut, zvažte, zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás. 

Pokud zrušíte službu méně než 12 hodin před rezervovaným časem, bude Vám při příští návštěvě účtován storno poplatek ve výši 30% z objednané služby.

2.3. Pozdní příchod 

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu a není dostatečná časová rezerva mezi dalším klientem, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka. 

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu či permanentky. 

2.5. Odmítnutí služby

Služba může být provozovatelem odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
 • zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru 
 • zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se: 

 • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění 
 • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoliv zdravotních problémů
 • během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem 

2.7. Doprovod a přístupnost

Klienta využívající službu může doprovázet dospělá osoba.

2.8. Osobní věci a cennosti 

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po jejím vykonání, neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první procedurou instruován o účincích, indikacích a kontraindikacích dané služby. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu, na fb i na webových stránkách provozovatele. 

 1. Reklamace služeb 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. 

 1. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu 

Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané služby. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy služeb jsou popsány na webových stránkách www.studioreunia.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti. 

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou, případně s konkrétní procedurou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. 

4.3. Platnost dárkového poukazu 

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. 

4.4. Lhůta platnosti 

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit pouze v případě nepříznivé epidemiologické situace a nařízením o uzavření studia.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 15.11.2021